Skip to content Skip to footer

Даутбай учаскесінде геофизикалық зерттеулер кешенін аяқтады

Qazaq Geophysics Ұлытау облысындағы Даутбай учаскесінде геофизикалық зерттеулер кешенін аяқтады. Атап айтсақ, Бетпақ-Дала шөлінің батыс бөлігінде магнитор барлау және электрбарлауды (TDIP) қамтитын геофизикалық жұмыстар жүргізді.

Сонымен қатар, геофизиктер 48,3 шаршы шақырым магниттік барлау және 217,3 желілік шақырым электр барлау жұмыстарын жасады.

Геофизикалық жұмыстардың мақсаты профильдер бойымен тік қарсылық пен поляризация кесінділерін алу, барит-полиметалл минералдануымен байланысты болуы мүмкін зерттелетін бөлімдерде жоғары поляризация аймақтарын оқшаулау болды. Сонымен қатар, терең геоэлектрлік кесінділерді зерттеу, белгілі бір тереңдіктегі қалыптан тыс аймақтарды бақылау және ауытқулардың тереңдікке таралуын перспективалық бағалау жүргізілді. Сондай-ақ перспективалы объектілер шегінде ауа райының қыртысының қуатын анықтау жүргізілді.

Камералдық кезеңде геологиялық-геофизикалық деректерге кешенді талдау жүргізу жоспарлануда. Бұл талдау зерттелетін аумақтағы ресурстарды одан әрі зерттеуге мүмкіндік береді.

——

Qazaq Geophysics успешно завершила комплекс геофизических исследований на участке Даутбай в области Улытау.

Специалистами Qazaq Geophysics был завершен комплекс геофизических работ, включающий в себя магниторазведку и электроразведку (TDIP) в западной части пустыни Бетпак-Дала.

Нашими геофизиками выполнены работы в объеме 48,3 кв.км магниторазведки и 217,3 пог.км электроразведки.

Целью выполнения геофизических работ являлось получение вертикальных разрезов сопротивления и поляризуемости по линиям профилей, оконтуривание в исследуемых разрезах зон повышенной поляризуемости, связанных предположительно с барит-полиметаллической минерализацией, изучение глубинных геоэлектрических разрезов, прослеживание аномальных зон по конкретным горизонтам глубин и перспективная оценка распространения аномалий на глубину, определение мощности коры выветривания в пределах перспективных объектов.

В камеральный период планируется проведение комплексного анализа геолого-геофизических данных. Этот анализ позволит более точно определить перспективы для дальнейших исследований ресурсов на изучаемой территории, улучшив общее понимание её геологической природы.