Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Жерүсті геофизикалық зерттеулер

Content

Электрлік барлау

TDIP әдісімен электрлік барлау

Тау жыныстары мен кендердің индукцияланған поляризациясының әсерін тіркеуге негізделген әдістер тобы. TDIP – уақыт доменінен туындаған поляризация. Зерттеудің тиімді тереңдігі бірінші метрлерден 500-600 метрге дейін жетеді.

Олар қиылысатын құрылымы бар объектілерді (көп сульфидті және оксидті минералдар) іздеуге байланысты іздеу есептерін шешуде өте кең қолданылады. Осыған сүйене отырып, бұл топтың әдістері кен геологиясының мәселелерін шешуде әрдайым дерлік барлау кешендерінің құрамына кіреді: алтын кен орындарының көптеген түрлері; платина тобының металдары; уран; қара, түсті, сирек және микроэлементтер (сульфидтер); полиметалдар, скарн және мыс-порфир типті кен орындары, метасоматизм процестерімен байланысты кенді минералдардың жоғары концентрациясын анықтау.

Кен геофизикасының мәселелерін шешумен қатар, бұл әдістер гидрогеология, инженерлік геология және геоэкология мәселелерін шешуде өте сәтті қолданылады.

TDEM әдісімен электрлік барлау

Уақытқа байланысты өріс эволюциясы бойынша зерттеу (TDEM). Технологияны қолдану оның бір-бірінен электр өткізгіштігі (қарсылығы) бойынша ерекшеленетін геологиялық объектілерді ажырату қабілетіне негізделген. Зерттеу тереңдігі бірнеше ондаған метрден 500-800 метрге дейін жетеді.

Олар массивтік және құрамдас типтегі кендерді іздеу үшін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл әдіс полиметалдар, никель, мыс, қорғасын, мырыш, алтын, платина тобындағы металдар, уран, кимберлиттер сияқты пайдалы қазбалардың түрлерін кез келген дерлік геологиялық ортада, оның ішінде скринингтік қабаттардың болуымен іздеуде кеңінен қолданылады. TDEM әдісі гидрогеология, инженерлік зерттеулер және геоэкология мәселелерін шешу үшін де сәтті қолданылады.

Магниттік барлау

Бұл әдіс табиғи және техногендік шыққан тау жыныстары мен магниттік белсенді объектілердің магниттік қасиеттерінің айырмашылығын зерттеуге негізделген.

Магниттік барлау геологиялық карта жасауда, пайдалы қазбаларды іздеуде, геологиялық ортаны зерттеуде инженерлік-геологиялық мәселелерді шешуде қолданылады. Бұл әдіс археологиялық зерттеулерде және әртүрлі құрылыстарды салу кезінде қауіп төндіретін жергілікті жасанды магниттік объектілерді анықтау мақсатында да кеңінен қолданылады.

GSM-19W Oверхаузер датчигі бар магнитометр жерүсті магниттік барлау жұмыстарын жүргізуге және Жердің геомагниттік өрісінің толық векторын зерттеуге арналған. Oверхаузер датчигі бар магнитометрлер өте сезімтал және кен орындарында кеңінен қолданылады. Бұл құрылғыларда протондық магнитометрлердің барлық оң қасиеттері бар (олар діріл мен вибрациядан қорықпайды, өлшемдер сыртқы жағдайлардың өзгеруіне (температура, ылғалдылық, қысым) байланысты емес), датчиктің дәл бағдарлануының қажеті жоқ).