Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Content Аэрогеофизикалық зерттеулер әрқашан басқа геологиялық зерттеу технологияларынан өзінің тиімділігімен, қоршаған ортаға зиянсыздығымен, жеткілікті қарапайым интеграциясы және жоғары өнімділігімен ерекшеленді. Заманауи технологиялар өлшеудің төмен дәлдігіне, төмен тереңдік пен шектеулі әдістерге…

Content Электрлік барлау TDIP әдісімен электрлік барлау Тау жыныстары мен кендердің индукцияланған поляризациясының әсерін тіркеуге негізделген әдістер тобы. TDIP – уақыт доменінен туындаған поляризация. Зерттеудің тиімді тереңдігі бірінші метрлерден 500-600…

Кенді геофизика және гидрогеология мәселелерін шешуге арналған ҰГЗ әдістерін орындау үшін ұңғыма жабдықтарының жиынтығы бар Сладко Next толық жетекті шасси негізіндегі ӨЗДІГІНЕН ЖҮРЕТІН КАРОТАЖ СТАНСАСЫ: Геологиялық мәселелерді шешу мақсатында ҰГЗ…

«Hovermap» жерасты жұмыстарына арналған офлайн режиміндегі мобильді 3D аэротүсірілім жүйесі – Wi-Fi жоқ кезде ұшатын ұшқыштың қатысуынсыз автоматты режимде берілген маршрут бойынша нақты уақытта 3D сканерлеуге және қосылу мен жұмысты…

Qazaq Geophysics (QG) компаниясы – геофизикалық деректерді интерпретациялаудың озық әдістерін қолдана отырып, геологиялық мәселелерді шешудегі сіздің сенімді серіктесіңіз. Біз геофизикалық зерттеулерден бастап, жұмыс нәтижелерін жан-жақты геологиялық және геофизикалық интерпретациялауға дейін…

Qazaq Geophysics табысты тау-кен жұмыстарын жүргізу, инфрақұрылымды жобалау және өндірістің экологиялық тұрақтылығы үшін қажетті тау-кен материалдарының физикалық қасиеттері туралы құнды деректер беру мүмкіндігіне ие. Qazaq Geophysics зертханасының ерекшеліктері Qazaq Geophysics…