Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Аэрогеофизикалық зерттеулер

Content

Аэрогеофизикалық зерттеулер әрқашан басқа геологиялық зерттеу технологияларынан өзінің тиімділігімен, қоршаған ортаға зиянсыздығымен, жеткілікті қарапайым интеграциясы және жоғары өнімділігімен ерекшеленді. Заманауи технологиялар өлшеудің төмен дәлдігіне, төмен тереңдік пен шектеулі әдістерге байланысты бұрынғы кемшіліктерді жойды.

Qazaq Geophysics компаниясы аэрогеофизикалық қызметтер нарығына жоғарғы сапалы бастапқы ақпаратты алуға ғана емес, сонымен қатар оның терең сипаттамалық интерпретациясын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін инновациялық геологиялық зерттеу технологияларын пайдалануды ұсынуға дайын. Кәсіпорын берілген тапсырмаларды орындау үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз етумен және жоғары білікті мамандар құрамымен жабдықталған.

Аэромагниттік барлау

Жердің геомагниттік өрісі индукциясының модулін немесе құрамдас бөлігін өлшеуге негізделген , сондай-ақ бұл әдіс жер қыртысын зерттеудің жоғары технологиялық әдістерінің бірі болып табылады. Магнит өрісінің ауытқулары тау жыныстары мен минералдардың магниттік қасиеттерінің айырмашылығымен анықталады. Бұл – Жерді зерттеудің жоғары технологиялық әдісі. Бұл әдіс біздің клиенттерге жер бетімен тікелей байланыссыз құнды геологиялық және геофизикалық деректерді алуға мүмкіндік береді.

Аэроэлектрлік барлау

MobileMT

2 км-ге дейін зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін электромагниттік және магниттік өрістерді тіркеуді біріктіретін аэроэлектромагниттік технологиялар саласындағы соңғы әзірлеме.

Мақсаты:

  • Іздестіру және ревизиялық жұмыстар кезінде жоғары дәлдіктегі цифрлық зерттеулерді жедел өткізу.
  • Іздестіру жұмыстарының тиімділігін, зерттеу тереңдігін, сапасын, жылдамдығын және нәтижені арттыру.
  • Бұрғылауды қоса, егжей-тегжейлі жер жұмыстары үшін аумақтарды жедел анықтау.
  • Толыққанды жер бетіндегі зерттеулер мен бұрғылау жұмыстарын оңтайландыру.

TargetEM

Жоғары сезімталдығы мен тереңдігі бар датчикті өлшеу жүйесі, оның құрамына жоғары сезімталды цезий магнитометрі де кіреді. Жүйе 25-тен бірнеше жүз метрге дейінгі тереңдікте өткізгіштігі (бірінші Ом∙м – алғашқы ондық Ом∙м) және жоғары кедергісі бар объектілерді анықтауға мүмкіндік береді.

mTEM

mTEM жүйесі – жер бетіне жақын электромагниттік өрісті зерттеуге арналған жоғары рұқсаттылықтағы уақытша аймақ жүйесі болып табылады. Жер бетіне жақын жердегі седиментологияда, гидрогеологияда, инженерлік геологияда, пайдалы қазбаларды барлауда жер бетіне жақын жарықтар/құрылымдарды картаға түсіру және кимберлиттердің желденген бөліктерін анықтау үшін қолданылады.

ҰҰА көмегімен магниттік зерттеу

Зерттеулер рельефтің дәл иілуімен қауіпсіз ұшу биіктігінде зерттелген сызықтар бойынша жүргізіледі.

Ұшқышсыз ұшатын аппарат пен рубидий магнитті сезгіш датчигі бар кванттық магнитометр негізінде жасалған аэромагниттік кешен ұшқышсыз ұшу аппаратының маневрлік қабілетін магнитометриялық жабдықтың жоғары сезімталдығымен үйлестіреді. Технологияны пайдаланудан ең үлкен нәтиже орташа өлшемді аумақтарды (ондаған, алғашқы жүздеген шаршы км) зерттеу кезінде, басқарылатын ұшақтар рентабельді емес жағдайда, ал жердегі өлшеулер көп еңбекті қажет ететін немесе рельефтік және ландшафттық жағдайларға байланысты мүлде мүмкін болмаған кезде күтіледі.

ҰҰА көмегімен спектрометрия

Шешілетін тапсырмалар:

  • Құрамында уран, калий, торий және т.б. бар радиоактивті кендерді, сондай-ақ олармен байланысты радиоактивті емес элементтерді іздеу және барлау.
  • Литологиялық және тектоникалық карталау.
  • Эрозияға ұшырамаған әртүрлі құрамды интрузивті денелерді анықтау.
  • Кенді бақылайтын құрылымдарды және рудаға жақын гидротермиялық-метасоматикалық өзгерістерді анықтау және қадағалау.
  • Жерүсті геофизикалық, тау-кен және бұрғылау жұмыстарын егжей-тегжейлі жоспарлау.

ҰҰА көмегімен аэрофототүсіру

Ауданның дәл және толық фотографиялық жоспарларын, рельефтік модельдерін алу және 3D модельдерін құру.

Кешендер фотосуретке түсіру және алынған материалдарды өңдеу үшін барлық қажетті жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтиды. Әртүрлі диапазондағы ұшқышсыз көліктердің саны әртүрлі объектілерде – жеке тұрған ғимараттардан, құрылыстардан, шұңқырлардан үлкен аумақтарға және ұзартылған сызықтық объектілерге дейін жұмыс істеуге мүмкіндік береді.